Transpersoonlijke Psychologie en Therapie

Diagnostische Handanalyse | Oriëntatiecursus | Basisopleiding Handanalyse | Gevorderde opleiding |
Transpersoonlijke Psychologie en Therapie | Wat verwerf je | Follow-up therapie | Topografie | Genootschap | Inschrijven |


Wat is Transpersoonlijke Psychologie?  

Diagnostische Handanalyse® is een onderdeel van Transpersoonlijke Psychologie.
Kennis van de spirituele theorie (NOËTIEK) en bewustzijnsonderzoek, vooral naar het z.g. eenheidsbewustzijn, zijn centrale dimensies in dit spirituele systeem.
Dit gebied is verwaarloosd door de eerste drie scholen: Psychoanalyse, Behaviourisme en Humanistische Psychologie – elementen van deze traditionele benaderingen behouden echter nog wel hun plaats in dit psychologische systeem. Rijke bronnen voor psychologische kennis, zoals bijv. de Veda’s, Antroposofie en Boeddhisme zijn door de eerste drie scholen niet benut. Transpersoonlijke Psychologie bestudeert de mens in een dynamische wisselwerking tussen geest en persoonlijkheid.

De toepassing is praktisch gericht.

Transpersoonlijke Psychologie is geïntegreerd in alle cursussen.

Opleiding Transpersoonlijk en Handpalm Therapeut

Dit trainingsprogramma is toegankelijk voor hen die het Basisdiploma Handanalyse bezitten, evenals voor hen die de PESO opleiding afgerond hebben en/of in de Amrita Workshops specifieke blokken gevolgd hebben. 
Het is een parttime opleiding op H.B.O.-niveau. Diagnostische handanalyse® voor psychologische mensbegeleiding en zelfinzicht wordt ontwikkeld en gedoceerd verbonden met oude en nieuwe filosofieën en moderne inzichten op psychologisch, neurologisch en therapeutisch gebied.  Communicatieleer, ontwikkelingspsychologie en Transpersoonlijke psychologie zijn belangrijke onderdelen van dit systeem.

Het geeft de mogelijkheid om de in de diagnose geconstateerde blokkades en trauma’s te helpen healen en  transformeren, zodat nieuwe groei weer mogelijk wordt. De opleiding omvat onder meer: kosmologie, psycho-cybernetica, trance en transformatie therapie, reïncarnatietechniek en vele andere therapeutische modellen en meditaties.

Men leert methoden gebruiken via de hand en de subtiele lichamen.
Onderwerpen zijn o.a. werken met afweermechanismen, pak de emotie voordat de emotie jou pakt, groei van de Animus en de Anima, transformatie van de schaduwschepper door de Goddelijke Bron, werken met zelfgenezing, levenslijntherapie, direct genezen via de hand, modellen voor traumagenezing, orgaangenezing, trance inductie voor het Ware Zelf enz.
Deze opleiding vindt plaats in 3 jaarlijkse weekeinden gedurende ca 5 jaar.

  • Deze opleiding vindt plaats in 3 jaarlijkse weekeinden gedurende 5 jaar.
  • Kosten: € 130,– per weekeinde (incl. koffie en thee).

 

‘Indien iemand u vraagt om hem te genezen in zijn lichaam
en hij vraagt u niet hem ook te helpen in zijn ziel,
dan is hij niet te helpen.’
PLATO