Home


  
   
   
   
   
    
   
   
   
  

Diagnostische Handanalyse | Oriëntatiecursus | Gevorderde opleiding |
Transpersoonlijke Psychologie en Therapie | Wat verwerf je | Follow-up therapie | Topografie |


BIJDRAGEN VAN

WETENSCHAPPELIJKE HANDANALYSE
EN PSYCHO-MORFOLOGIE

Het geeft eveneens een sterke basis voor follow-up therapie.

Als het woord ‘handlijnkunde’ valt, komt er bij veel mensen een associatie op met zigeuners, toekomstvoorspelling en onzin, helaas al te waar. Er bestaat echter ook een methode van systematische, evolutionaire en wetenschappelijke handanalyse, die gebaseerd is op de oude Indiase Vedische Handanalyse, deze heb ik Diagnostische Handanalyse® genoemd.
De zeer snelle diagnosestelling van vooral psychologische problemen en de effectieve follow-up therapie met de zogenaamde Handpalmtherapie® is een vernieuwing en doorbraak op het gebied van de ‘heling’ van de mens.

Adviezen op basis van Diagnostische Handanalyse ®

Inzicht in het karakter
Begrijp uw relatie beter
Begrijp uw kind beter; leerproblemen
Gezinsbegeleiding
Opsporen van blokkades en onderliggende oorzaken
Realisatie van fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid
Existentiële levensvragen
Beroepskeuzeadviezen
Communicatieverbetering
Tendensen en toekomstig potentieel
Personeelsselectie
Dyslexie-healing / Stottertherapie
ADHD healing
Emotionele healing bevrijding en transformatie

Het probleem van de onzichtbare wereld, is dat we niet zien wat we uitstralen, en dus ook niet zien wat we aantrekken. Handanalyse maakt deze onzichtbare wereld zichtbaar

Wat is diagnostische gelaatskunde?

Het gezicht is het eerste dat je waarneemt, je eerste indruk kan goed of fout zijn.
Het kunnen hanteren van een zuiver systematisch systeem zal je mensenkennis verrijken, toegepast in combinatie met diagnostische handanalyse kan men zeggen: ‘Diagnostische gelaatkunde geeft je de eerste inzichten en diagnostische handanalyse het totale patroon en details’. Dit systeem is gebaseerd op de leer van Hippocratus (5 e eeuw voor Christus), de vier humorale typen of temperamenten, in combinatie met de planetentypen uit de handanalyse.

Het systeem is gegrond, zuiver en praktisch, diagnostische gelaatkunde gebruikt evenals handanalyse archetypen van de menselijke psyche, te weten: denken, willen en voelen. Het systeem beschrijft exact de betekenis van alle gelaatskenmerken, zoals oren, neuzen, kinnen, enz. alleen van het oor krijg je al veel informatie.
De uitleg van de betekenis is op een solide basis gegrond, evenals in handanalyse worden verschillende segmenten gemeten en vergeleken.

Beethoven bijv. heeft een groot breed hoofd, brandende ogen, een brede kin, opgeblazen neusvleugels enz. Dit is een Mars- en een cholerisch type.

Chopin bijv. heeft een lang gezicht. Droevige toch zachte diepliggende ogen, smalle kin, een Romeinse neus met de punt naar beneden gericht. Het hoofd neigt naar voren enz. Dit is een Saturnustype en een melancholisch en sanguinisch type.

Hun temperamenten komen in hun muziek tot uitdrukking.

DE OPLEIDING IS BESTEMD VOOR:

a) Personen die reeds bekwaam zijn in de psychologische begeleiding van de medemens en hun diagnose en follow-up op dit gebied willen verfijnen, zoals bijv. zij die onderwijs geven, maatschappelijk werkers (-sters), artsen, personeelsfunctionarissen, psychologen, juristen, (natuur)geneeskundigen en personen uit het bedrijfsleven. Handanalyse en Transpersoonlijke therapie kunnen geïntegreerd worden in vele disciplines.

b) Personen die de studie zien als een creatieve vrijetijdsbesteding, zichzelf willen verruimen, verdiepen en transformeren, alsmede hun capaciteit tot communicatie willen verbeteren.
De studie van Diagnostische handanalyse en/of Transpersoonlijke therapie leidt tot een mildere houding tegenover de medemens, een beter begrip achter de drijfveren van het denken, willen en voelen van anderen en van zichzelf. Immers, deze disciplines bestuderen de structuur van het verschijnsel ‘mens’.