Actueel

> Locatie: Havenhoofd 130, 1353 PM Almere

> Woensdagavond 13 september meditatieavond!

Start Basis Handanalyse op 9 en 10 september 2017 – geef je nu op!

Een unieke opleiding, gebaseerd op concrete kennis en universele inspiratie!

Antropodynamische Handanalyse (de mens in beweging) van Edo Sprong verbonden met Evolutionaire Handanalyse van Amritananda in centrum De Oorsprong.

9 en 10 september                          Basis I. Filosofie van de handanalyse, handvormen, duimen, links- en rechtshandigheid.

7 en 8 oktober                                Basis II. Heuvels en vingers met bijbehorende gedragspatronen. Het maken van handafdrukken.

Praktijkdag 1 – za 28 oktober          De verworven kennis in de praktijk brengen. Oefenen bij medecursisten.

4 en 5 november                             Basis III. Primaire lijnen en gedragspatronen.

3 en 4 december                             Basis IV. Secundaire lijnen en tekens met gedragspatronen. Oefenen bij medecursisten.

Praktijkdag 2 – 17 december            De verworven kennis in de praktijk brengen.

6 en 7 januari 2018                         Basis V. Examen ofwel Zelftest en praktijk m.b.t. het lezen van handafdrukken.

 

 • Centrum De Oorsprong is een Zielen- en Geestesschool: de opleidingen en workshops zetten de mens in beweging en houden de mens in beweging door het contact met Ziel (Atman) en Geest (het hoger bewustzijn), het Ware en Hoger Zelf, te activeren. Dit stimuleert transformatie en healing van de persoonlijkheid en bewustzijnsgroei.
 • Hierbinnen is de Basis en Gevorderde Opleiding Evolutionaire Handanalyse een uniek systeem dat tevens diagnostisch en biografisch tot uitdrukking komt in ‘De mens is wordende en zijnde’!
 • Vanuit het gedachtegoed van Edo Sprong (overleden 16 oktober 2013) verbinden wij Oosterse (Vedische) en Westerse filosofie (o.m. antroposofie) met elkaar. Via Amritananda werden onder meer de mysterieplaneten, kundalini energie, chakralijnen en transcendent bewustzijn in de Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie geïntroduceerd. De inormatie door Amritananda als transpersoonlijk en telepatisch kanaal in 22 jaar samen zijn met Edo Sprong ontvangen, is op een prachtige manier door hem verweven in de opleiding Diasgnostische (thans Antropodynamische) Handanalyse, Transpersoonlijke Therapie en Handpalm Therapie. Met name de plaatsing en therapie met de Mysterie planeten is effectief gebleken. Dit vormt een fundament wat uniek is in de opleidingen van de Academie Antropodynamica.
 • In de opleidingen en workshops wordt men in staat gesteld in contact met het Hoger en Ware Zelf eigen weg, doel en bestemming in het leven helder te krijgen en deze te kunnen realiseren. Handanalyse is een prachtige manier voor zelfkennis en een middel om de medemens een hand toe te reiken!
 • In De Oorsprong vindt men de beste professionele opleidingen voor Energie reading en healing, Evolutionaire en Diagnostische Handanalyse (Vedische, Biografische en Evolutionaire Handanalyse) en Transpersoonlijke Therapie! Wij geven levende kennis door, waardoor de opleidingen zich blijven vernieuwen en aanpassen aan de huidige tijd! Elke opleiding en workshop activeert healing, transformatie, bevrijding en bewustzijnsgroei.

Het team

Amritananda (Amrita), Gerard Roling en een team van getrainde leraren geven de opleidingen Diagnostische Handanalyse, Handpalm Therapie en Transpersoonlijke Therapie. Amritananda (Lenny Sprong-Saarloos) is directeur en tevens hoofddocente in de Academie Antropodynamica voor de opleiding PESO, de Amrita Workshops en Inwijdingen.

 • De groei van iedere student geeft ons vreugde!

ALGEMEEN

In De Oorsprong vinden al onze hoofdactiviteiten plaats:

 1. Academie Antropodynamica met opleidingen in Diagnostische Handanalyse, Transpersoonlijke Therapie, Handpalm Therapie, opleiding PESO, Amrita Workshops en inwijdingen.
 2. De beste professionele opleiding voor Diagnostisch Handanalist (ook genoemd Vedische, Biografische en Evolutionaire Handanalyse) en Transpersoonlijk Therapeut vindt men bij de Academie Antropodynamica! Al bijna 30 jaar toonaangevend! Deze opleiding duurt ca 4,5 – 5 jaar.
 3. Workshops PESO: de vroegere driejarige opleiding tot energie reader, healer en spiritueel Counselor. In losse modules komen jaarlijks eendaagse workshops aan bod zoals: onderdelen van het 16 chakra systeem met de ondergrondse chakra’s en diverse nevenchakra’s, spirituele en intuïtieve ontwikkeling, methoden voor gronding, reading en  healing, meditatie en visualisatie, mantra’s etc.
 4. Meditatieavonden met krachtige lichttransmissie en het Amrita koor.

N.B.: In de Nieuwskrant worden artikelen geplaatst van Edo Sprong (overleden 16 oktober 2013) of Amritananda. Op 11 mei 2012 is een artikel van Edo Sprong in de Nieuwskrant geplaatst dat nog steeds relevant is. Mocht u meer artikelen van Edo Sprong willen inzien, dan kunt u het boekje Artikelen bestellen (zie aanbod hieronder).

Aanbod: Het is mogelijk onderstaande artikelen te bestellen. Men dient tevoren het betreffende bedrag onder vermelding van artikelnummer, naam en adres over te maken op  rek. nr. NL28 ABNA 0587382295 t.n.v. Academie Antropodynamica te Almere. Toezending van het artikel vindt dan binnen twee weken via postverzending plaats.

Art. nr. 001: Boekje ‘Artikelen’ door Edo Sprong, 108 blz.  € 12,50 incl. verzendkosten

Art. nr. 002: Set van 10 kaarten met enveloppe, tekeningen van Amritananda (hoofdchakra’s, Hartchakra twee verschillende kaarten, geboorte in licht 2x). € 11,50 incl. verzendkosten

Activiteiten Academie Antropodynamica en Centrum De Oorsprong

Bijzonder aandacht voor:

 • Basis Antropodynamische en Evolutionauire Handanalyse start in september 2017! Geef je nu op! Deze cursus bestaat uit 5 weekenden en 2 praktijkdagen waarin het geleerde beoefend wordt door in elkaars handen te kijken. Er wordt een certificaat uitgereikt. Een boeiende en waardevolle cursus waarin je zelfkennis vergroot wordt en je je eigen handen en die van je medestudenten leert lezen. Na de Basiscursus merk je al dat er groei en transformatie in jezelf plaats heeft gevonden. Deze cursus geeft je voldoende basiskennis, maar wil je echt een hele goede handanalist worden dan is de Gevorderde Opleiding aan te bevelen. Deze opleiding is tevens een verdieping in oosterse en westerse filosofieën. Twijfel niet en geef je op! De Basiscursus wordt liefdevol en zeer bekwaam gegeven door Gerard Roling, opgeleid door de grondlegger van de Diagnostische Handanalyse, Edo Sprong. Edo is in het licht overgegaan op 16 oktober 2013 – hij was een meester in zijn vakgebied. De Basiscursus wordt met een examen afgerond: een zelftoets waarbij men gebruik mag maken van boek en aantekeningen. Er wordt een certificaat uitgereikt. Diagnostische Handanalyse kan men toevoegen aan alle werkgebieden en geeft een diepgaand inzicht in de psyche van de mens, karma, groei- en spirituele mogelijkheden en carrière counseling. Via de sectie Transpersoonlijke Therapie zijn er mogelijkheden voor follow-up therapie, dyslexie healing en meer.

Totale kosten 750,- + eenmalig studiemateriaal (boek, schuifmaatje, loep en werkmap) ad 60,-.

 • Amrita Workshops, PESO  en Inwijdingen De Amrita Workshops en Inwijdingen kenmerken zich door originaliteit, verfijnde energie en diep inzicht in de structuur van de mens op velerlei niveaus. de workshops en inwijdingen worden gegeven door Amritananda. Mogelijkheden zijn Amrita Inwijdingen, White Lotus Divinity Inwijdingen, Reiki Inwijdingen, Shinpiden Inwijding, Ma-energie Inwijding en Gift of Healing inwijding, ofwel activatie van de Wijsheid van het Lichaamsbewustzijn. Jaarlijks is er een wisselend aanbod aan workshops zoals: Kundalini, DNA Activatie, Pendelen, Engelen, Dromen, EFT en EN en meer.
 • Morfologie Morfologie wordt regelmatig en op verzoek gegeven door Gerard Roling, hoofddocent Handanalyse aan de Academie Antropodynamica sinds 2013. Morfologie omvat voornamelijk gelaatkunde, maar tevens de archetypen van de mens. Edo Spong (overleden 16-10-2013) had Morfologie al ontwikkeld en samengesteld vanaf zijn verblijf in Amerika in de jaren 80 en is het als workshop in Nederland gaan verbreiden. Er worden veel voorbeelden gegeven. Deze workshop is tevens toegankelijk voor niet-studenten aan de Academie. Beperkte groepsgrootte, dus is er een datum bekend, schrijf je dan snel in!

 

Rooster 2017 (behalve Basis HA – zie bovenaan pagina)

Overzicht Academie Antropodynamica HA + TT Gevorderden

14+15  jan.      Jupiter I

4+5 febr.          Schakel HA

11+12 febr.       Jupiter II

4+5 mrt.           Schakel TT

11+12 mrt.       Mysterie planeten I

8+9  april          Jupiter III

6+7 mei            Nagels en Dierenriem I

24 mei               Praktijkdag + certificaat uitreiking

16+17  sept.      Cybernetica

18+19 nov.        Mysterie Planeten 2

 

Overzicht Amrita workshops

4+5 febr.           Pendelen

4+5 mrt.            Engelen workshop


Overzicht PESO modules

23          april       PESO 1

28          mei        PESO 2

1            okt.        PESO 3

5            nov.       PESO 4

26          nov.       PESO 5

10          dec.       PESO 6

 

 

Overzicht Amritadagen

19        febr.    Amritadag 1

26        mrt.     Amritadag 2

30       april    Amritadag 3

14        mei     Amritadag 4

24        sept.   Amritadag 5

17        dec.     Amritadag 6

 

Overzicht kooravonden

11 jan. / 8 febr. / 8 mrt. / 5 april / 3 mei / 14 juni / 13 sept. / 11 okt. / 8 nov. /13 dec.

 

Overzicht Meditatieavonden

15 febr. / 15 maart /17 mei / 21 juni / 20 sept. / 18 okt. / 15 nov.

 

Overzicht vieringen

23               mrt.  Paasviering

20                dec.  Kerstviering


Doorlopende sessies:

 • Eenmalige inwijding op Ma-energie (© Sadhvi Amritananda Giri)
  De inwijding op Ma-energie gebeurt in een eenmalige sessie van ca 2 uur en kost € 150,-.  Hierna kun je de energie zelf telkens activeren, opnemen en ervaren. Ook kun  je de Ma-energie toevoegen aan elke andere vorm van healing, of als enige healingvorm gebruiken voor anderen. Maak een afspraak via info@antropodynamica.nl of telefoon 036-5337942. Ma-energie heeft te maken met Oorsprong energie en geeft:
  - Oorsprong energie, Ma ofwel Mu energie, scheppingsenergie
  – Resetting op en activatie van je oorspronkelijke blauwdruk
  – In eenheid zijn met het Goddelijke Plan
  – In eenheid zijn met de energie van het centrum van het Melkwegstelsel
  – Resetting van je eigen pad, je uniekheid en je Goddelijkheid
  - Ervaren van eenheid, vertrouwen in je bron, geluk(zaligheid), vreugde - In het hier en nu zijn en realiteit van je mogelijkheden - Ondersteunend en integrerend bij overige Activaties en inwijdingen - Jezelf en anderen op Ma-energie afstemmen - Is bestemd voor iedereen en kan overal aan toegevoegd worden
 • Gift of Healing (GOH) (© Sadhvi Amritananda Giri) Aanreiking, aanraking en afstemming op genezen met de Gift of Healing – de Wijsheid van het Lichaamsbewustzijn. Wat het inhoudt en bewerkstelligt. De Gift van God activeren in jezelf. Bestemd voor iedereen en om anderen mee aan te raken en de Activatie doorgeven!