Actueel

>Hoofdlocatie: Havenhoofd 130, 1353 PM Almere

Start Basis Handanalyse op 8 en 9 september 2018 – geef je nu op!

Een unieke opleiding, gebaseerd op concrete kennis en universele inspiratie!

Antropodynamische Handanalyse (de mens in beweging) van Edo Sprong verbonden met Evolutionaire Handanalyse van Amritananda in centrum De Oorsprong.

8 en 9 september                          Basis I. Filosofie van de handanalyse, handvormen, duimen, links- en rechtshandigheid.

6 en 7 oktober                                Basis II. Heuvels en vingers met bijbehorende gedragspatronen. Het maken van handafdrukken.

Praktijkdag 1 – za 20 oktober          De verworven kennis in de praktijk brengen. Oefenen bij medecursisten.

3 en 4 november                             Basis III. Primaire lijnen en gedragspatronen.

1 en 2 december                             Basis IV. Secundaire lijnen en tekens met gedragspatronen. Oefenen bij medecursisten.

Praktijkdag 2 – 15 december            De verworven kennis in de praktijk brengen.

5 en 6 januari 2018                         Basis V. Examen ofwel Zelftest en praktijk m.b.t. het lezen van handafdrukken.

 

 • Centrum De Oorsprong is een Zielen- en Geestesschool: de opleidingen en workshops zetten de mens in beweging en houden de mens in beweging door het contact met Ziel (Atman) en Geest (het hoger bewustzijn), het Ware en Hoger Zelf, te activeren. Dit stimuleert transformatie en healing van de persoonlijkheid en bewustzijnsgroei.
 • Hierbinnen is de Basis en Gevorderde Opleiding Evolutionaire Handanalyse een uniek systeem dat tevens diagnostisch en biografisch tot uitdrukking komt in ‘De mens is wordende en zijnde’!
 • Vanuit het gedachtegoed van Edo Sprong (overleden 16 oktober 2013) verbinden wij Oosterse (Vedische) en Westerse filosofie (o.m. antroposofie) met elkaar. Via Amritananda werden onder meer de mysterieplaneten, kundalini energie, chakralijnen en transcendent bewustzijn in de Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie geïntroduceerd. De inormatie door Amritananda als transpersoonlijk en telepatisch kanaal in 22 jaar samen zijn met Edo Sprong ontvangen, is op een prachtige manier door hem verweven in de opleiding Diasgnostische (thans Antropodynamische) Handanalyse, Transpersoonlijke Therapie en Handpalm Therapie. Met name de plaatsing en therapie met de Mysterie planeten is effectief gebleken. Dit vormt een fundament wat uniek is in de opleidingen van de Academie Antropodynamica.
 • In de opleidingen en workshops wordt men in staat gesteld in contact met het Hoger en Ware Zelf eigen weg, doel en bestemming in het leven helder te krijgen en deze te kunnen realiseren. Handanalyse is een prachtige manier voor zelfkennis en een middel om de medemens een hand toe te reiken!
 • In De Oorsprong vindt men de beste professionele opleidingen voor Energie reading en healing, Evolutionaire en Diagnostische Handanalyse (Vedische, Biografische en Evolutionaire Handanalyse) en Transpersoonlijke Therapie! Wij geven levende kennis door, waardoor de opleidingen zich blijven vernieuwen en aanpassen aan de huidige tijd! Elke opleiding en workshop activeert healing, transformatie, bevrijding en bewustzijnsgroei.

Het team

Gerard Roling en Michel Kok geven de opleidingen Diagnostische Handanalyse, Handpalm Therapie en Transpersoonlijke Therapie. Amritananda  (Lenny Saarloos) is beschermvrouwe van de Academie Antropodynamica. Haar activiteiten staan vermeld op www.deoorsprong.org

 • De groei van iedere student geeft ons vreugde!

  N.B.: In de Nieuwskrant worden artikelen geplaatst van Edo Sprong (overleden 16 oktober 2013) of Amritananda. Op 11 mei 2012 is een artikel van Edo Sprong in de Nieuwskrant geplaatst dat nog steeds relevant is. Mocht u meer artikelen van Edo Sprong willen inzien, dan kunt u het boekje Artikelen bestellen (zie aanbod hieronder).

  Aanbod: Het is mogelijk onderstaande artikelen te bestellen. Men dient tevoren het betreffende bedrag onder vermelding van artikelnummer, naam en adres over te maken op  rek. nr. NL28 ABNA 0587382295 t.n.v. Academie Antropodynamica te Almere. Toezending van het artikel vindt dan binnen twee weken via postverzending plaats.

  Art. nr. 001: Boekje ‘Artikelen’ door Edo Sprong, 108 blz.  € 12,50 incl. verzendkosten

  Art. nr. 002: Set van 10 kaarten met enveloppe, tekeningen van Amritananda (hoofdchakra’s, Hartchakra twee verschillende kaarten, geboorte in licht 2x). € 11,50 incl. verzendkosten

  Activiteiten Academie Antropodynamica

  • Basis Antropodynamische en Evolutionauire Handanalyse start in september 2018! Geef je nu op! Deze cursus bestaat uit 5 weekenden en 2 praktijkdagen waarin het geleerde beoefend wordt door in elkaars handen te kijken. Er wordt een certificaat uitgereikt. Een boeiende en waardevolle cursus waarin je zelfkennis vergroot wordt en je je eigen handen en die van je medestudenten leert lezen. Na de Basiscursus merk je al dat er groei en transformatie in jezelf plaats heeft gevonden. Deze cursus geeft je voldoende basiskennis, maar wil je echt een hele goede handanalist worden dan is de Gevorderde Opleiding aan te bevelen. Deze opleiding is tevens een verdieping in oosterse en westerse filosofieën. Twijfel niet en geef je op! De Basiscursus wordt liefdevol en zeer bekwaam gegeven door Gerard Roling, opgeleid door de grondlegger van de Diagnostische Handanalyse, Edo Sprong. Edo is in het licht overgegaan op 16 oktober 2013 – hij was een meester in zijn vakgebied. De Basiscursus wordt met een examen afgerond: een zelftoets waarbij men gebruik mag maken van boek en aantekeningen. Er wordt een certificaat uitgereikt. Diagnostische Handanalyse kan men toevoegen aan alle werkgebieden en geeft een diepgaand inzicht in de psyche van de mens, karma, groei- en spirituele mogelijkheden en carrière counseling. Via de sectie Transpersoonlijke Therapie zijn er mogelijkheden voor follow-up therapie, dyslexie healing en meer.

  Totale kosten 750,- + eenmalig studiemateriaal (boek, schuifmaatje, loep en werkmap) ad 60,-.

  • Morfologie Morfologie wordt regelmatig en op verzoek gegeven door Gerard Roling, hoofddocent Handanalyse aan de Academie Antropodynamica sinds 2013. Morfologie omvat voornamelijk gelaatkunde, maar tevens de archetypen van de mens. Edo Spong (overleden 16-10-2013) had Morfologie al ontwikkeld en samengesteld vanaf zijn verblijf in Amerika in de jaren 80 en is het als workshop in Nederland gaan verbreiden. Er worden veel voorbeelden gegeven. Deze workshop is tevens toegankelijk voor niet-studenten aan de Academie. Beperkte groepsgrootte, dus is er een datum bekend, schrijf je dan snel in!