Inwijdingen

Personalia | Amrita Workshops | Stichting Amrita | Lichtberichten | Inwijdingen | Klankhealingen

Privé sessies

Het is mogelijk individuele sessies aan te vragen van 2 – 2,5 uur waarin men afstemming of inwijding kan ontvangen in de volgende modules:  Ma-energie / DNA Activaties 1 en 2 / Michael inwijding en werkmethode celzuivering / WLD inwijding 1 t/m 4

AMRITA inwijdingen® en White Lotus Divinity Initiations

‘Ik ben het Licht, het Licht ben ik – ik ben het Licht op Aarde’

De Amrita en White Lotus Divinity (WLD) inwijdingen worden in samensmelting met de Goddelijke Wereld overgedragen.
Iedere inwijding wordt gegeven op bepaalde chakra’s en op de lichtlichamen via vaste en op de persoon afgestemde symbolen, mudra’s en mantra’s. De inwijdingen zijn bestemd om het contact met de ziel, de Atman of het Hoger Zelf vrij te maken en te integreren, met specifieke healing technieken te werken en om het Pad van Aardse- en Goddelijke Dienstbaarheid te activeren.
De inwijdingen zijn vanuit de Goddelijke Wereld in meditatie aan Amritananda gegeven.

 • Deze inwijdingen kan men niet uitleggen, men kan ze alleen ervaren!
 • Data Amrita I Inwijding in 2014: 25 t/m 26 oktober  - nu inschrijven, beperkte groepsgrootte!

De Amrita inwijdingen bestaan uit vijf inwijdingen en elke inwijding met bijbehorende workshop vindt plaats in een weekend met avondprogramma en overnachting. Men ontvangt materiaal voor zelfstudie en vanaf Amrita II worden een of meerdere inwijdingssymbolen meegegeven. De inwijdingen worden in een open karakter overgedragen.

Voor de Amrita Inwijdingen is de locatie tot 10 personen Centrum De Oorsprong, Operetteweg 88 te Almere. Men overnacht met meerdere personen in een slaapruimte. Voor 2 personen is er aparte slaapruimte beschikbaar.

 • Kosten: totaal 250,- incl. maaltijden en verblijfkosten.
 • Bij een eventuele andere locatie wijken de kosten hiervan af.
 • Een folder over de Amrita Inwijdingen is op te vragen bij het secretariaat

White Lotus Divinity Initiations – (WLD)

Tat Tvam Asi

In deze tijd worden vele inwijdingswegen aangereikt en kenbaar, White Lotus Divinity (WLD) kent daarin een unieke plek.
Deze diepgaande inwijding is uitgekristalliseerd door Grandmaster Amritananda.
In WLD zijn de in haar geïntegreerde verbindingen met Christus, Boeddha, Brahma, Vishnu en Shiva, Meesters van het Licht, Mahatma energie, Michaëlinwijding, Aartsengel Uriël, Shamballah, de Atlantische Meester Ishtar (Hoeder van het octaëder, kracht van Zon-Maan bij de Essenen), Sirius en Sanat Kumara samengebracht in een pilaar van Licht en Kracht.

Vanuit ‘De Ene’ komen de Lichtkrachten samen en de vereende kracht wordt in elke inwijding ‘naar maat en getal’ en evolutieniveau overgedragen. Hiervoor worden op de persoon afgestemde symbolen als één enkele kracht ontvangen, waardoor men aansluiting krijgt op de blauwdruk van healing, transformatie, transcendentie en lichtlichamen, terwijl tevens buitenzintuiglijke monadische chakra’s geactiveerd worden.
WLD stimuleert en activeert contact met de Atman, waardoor men als Lichtbron en Bron van Liefde werkzaam kan worden.
De Antahkarana (brug tussen persoonlijkheid en kosmos) wordt opgebouwd, hersencentra worden geactiveerd en in trilling verhoogd voor de ‘I Am That I Am’ (Soham). Toewijding aan de zuivere kern, wijding aan het Plan der Meesters dat het Goddelijk Plan dient, zal de Impuls geven om dit Pad van Inwijding te gaan, van waaruit een basis van Licht, Liefde, Kracht en Wijsheid gecreëerd wordt. Door activering van het contact met de Atman (Hoger Zelf) worden diepe inzichten en het ‘Ken Uzelve’ gestimuleerd, de Atman en het Pad van Dienstbaarheid kunnen hierdoor manifest worden. WLD bestaat uit vier inwijdingen en elke inwijding en bijbehorende workshop wordt op één dag gegeven, tussen de inwijdingen zit ca zes maanden. Na vier inwijdingsdagen is men geïnitieerd tot Stafhealer en kan men WLD healingdiksha’s geven.

Alleen op uitnodiging van Amritananda kan men ingewijd worden tot Master van White Lotus Divinity. De Master inwijding kan men alleen ontvangen na het eveneens gevolgd hebben van de Amrita IV en Amrita V inwijding in een persoonlijke sessie van een dag – kosten € 250,- (incl. eenvoudige vegetarische lunch).

Alle inwijdingen worden in een open karakter overgedragen. De kosten voor een groepsinwijding bedragen € 130,-.
Hierbij komen nog de kosten van de Healingstaf ofwel Amritadanda bij de inwijding tot Stafhealer ad ca € 75,-

Men kan ook een individuele WLD inwijding aanvragen. De kosten hiervan bedragen € 250,- per inwijding (incl. eenvoudige vegetarische lunch).

 • Zie website www.whitelotusdivinity.com
 • De Amrita en White Lotus Divinity Inwijdingen kan men niet uitleggen, men kan ze alleen ervaren!
 • Alle inwijdingen worden in een open karakter overgedragen.
 • Locatie: Centrum De Oorsprong, Operetteweg 88, Almere
 • Een folder over White Lotus Divinity Initiations is op te vragen bij het secretariaat

 

Reiki Inwijdingen

Reiki I, II en III volgens ‘The Usui System of Natural Healing’.
In drie aparte dagen ontvang je in een open karakter volgens het systeem van Diane Stein en het vrije Masterschap de Reiki inwijdingen I, II en III. Tijdens elke dag zal de informatie gegeven worden waardoor je Reikihealer kunt zijn, terwijl inwijding III zowel bestemd is voor persoonlijke groei als het Masterschap. Tussen elke inwijding zit een periode voor integratie.
Als Reikimaster kun je je aansluiten bij Vereniging Cirkel: www.reikicirkel.eu

 • Data 2012: Reiki I - 4 februari; Reiki II – 2 juni; Reiki III – 6 oktober > Men kan tot eind maart nog een individuele afspraak maken voor Reiki I, waardoor men op 3 juni toch nog in kan stromen in de groep voor Reiki II.
 • Kosten: € 130,– per inwijding en bijbehorende workshop (incl. vegetarische lunch, koffie en thee). Het is ook mogelijk een individuele Reiki inwijding te ontvangen. De kosten hiervoor bedragen dan € 250,– per inwijding, dit is incl. lunch.

Usui Reiki Ryoho Shinpiden Workshop

Deze intensieve tweedaagse Shinpiden workshop (Usui Reiki Ryoho Master/Teacher niveau) is geschikt voor ervaren Reiki II behandelaars en Reiki Master/Teachers, die hun Reiki kennis willen vergroten en hun werk willen verdiepen met de traditionele Japanse technieken. Door de Shinpiden cursus krijg je een krachtige energetische verbinding met de Reiki bron, je krijgt kennis aangereikt over de Japanse shirusi (symbolen) en jumon (mantras) en de oorsprong van het spirituele karakter van Reiki. Eén van de kernen van de Shinpiden cursus is om je weer te verbinden met het grote stralende licht dat je bent en altijd was, door te werken met de vierde shirushi en jumon.
Je leert om Reiju te geven (de Japanse manier van inwijden), niet enkel de handelingen maar vooral ook de esoterische achtergrond ervan en hoe je de spirituele oefeningen kunt integreren in je dagelijks leven. Deze oorspronkelijke Reiki methode van Mikao Usui is vooral gericht op persoonlijke en spirituele ontwikkeling en het geven van Reiju (inwijdingsenergie).
Je leert ook hoe je je persoonlijke kennis en ervaringen met het begrip ‘Eenheid’ (‘Oneness’) verder kunt ontwikkelen, dit is essentieel voor het succesvol kunnen uitvoeren van reiju.
Algemeen wordt een diep gevoel van rust en een groter vertrouwen in je werk als behandelaar en Master/leraar ervaren.
Er wordt een certificaat voor Master uitgereikt, geef je snel op als je interesse hebt. Tijdens deze tweedaagse leer je onder meer:

 • De beoefening van de traditionele Japanse meditaties en technieken van alle graden van Usui Reiki Ryoho: Shoden (1e graad), Okuden (2e graad) en Shinpiden (Master/Teacher graad).
 • Het leren van het vierde originele symbool (shirusi) en de jumon (mantra). Ook de andere drie symbolen komen aan bod.
 • Het ontvangen van Usui Reiki Rhyoho reiju tot Shinpiden niveau en het leren geven van inwijdingen (reiju).

Je ontvangt een uitgebreide manual, waarin de manuals van de graden zijn opgenomen.
Elke cursist ontvangt aan het eind van de cursus een Shinpiden certificaat.
De Shinpiden cursus kent een korte afstammingslijn: Mikao Usui – Kanachi Taketomi – Kimiko Koyama – Hiroshi Doi – Frans Stiene – Stephen Lovering en Lenny Sprong (Amritananda), die is ingewijd door Stephen Lovering.

De kosten van deze tweedaagse Shinpiden Workshop Intensive zijn vastgesteld op minimaal € 550,–. Dit is inclusief manual, certificaat, eenvoudige lunch, koffie en thee.

 • Locatie: Centrum De Oorsprong, Operetteweg 88 te Almere