Gevorderde opleiding

Diagnostische Handanalyse | Oriëntatiecursus | Basisopleiding Handanalyse | Gevorderde opleiding |
Transpersoonlijke Psychologie en Therapie | Wat verwerf je | Follow-up therapie | Topografie | Genootschap | Inschrijven |


Opleiding Diagnostisch Handanalist

Diagnostische Handanalyse® voor psychologische mensbegeleiding en zelfinzicht is gebaseerd op het oud Indiase systeem Hasta Samudrika Shastra en is verrijkt met oude en nieuwe filosofieën en moderne inzichten op psychologisch, neurologisch en therapeutisch gebied, alsmede transpersoonlijke psychologie. Communicatieleer, ontwikkelingspsychologie en transpersoonlijke psychologie zijn belangrijke onderdelen. De focus richt zich op begripsvorming, waarbij het waarom van de duim, handtypes, lijnen, heuvels en vingers wordt toegelicht en in verband met fysieke, emotionele, mentale en spirituele gedragspatronen wordt gebracht. Tijdens de workshops Handanalyse wordt er genezende transformatie toegepast.

Deze gevorderde opleiding wordt gegeven in een jaarlijks ritme van 10 tot 12 weekeinden en 2 praktijkdagen gedurende een cyclus van 4,5 tot 5 opleidingsjaren. De workshops worden gegeven in een roulerend systeem: gemiste workshops komen na 5 jaar weer aan bod. Het diploma Diagnostische Handanalist wordt uitgereikt na het schrijven van een scriptie en proeve van bekwaamheid.

 

Een greep uit ondersteunende Transpersoonlijke Therapie workshops bij de gevorderden opleiding

Begrijpen van en omgaan met emoties

Uitgangspunt

De mens heeft het vermogen om te denken, te willen en te voelen.
Emoties vallen onder het voelen en beïnvloeden het denken en willen in hoge mate, emoties kunnen nuttig zijn, maar ook in de weg zitten. Het blijven steken in negatieve emoties kost behalve tijd ook veel energie.

Opzet

In het Boeddhisme wordt gezegd: ‘pak de emotie voordat de emotie u pakt’.
U leert door denken en willen emoties te dirigeren en de energie positief aan te wenden bij uzelf en uw medewerkers. U krijgt eveneens dieper inzicht in emoties en omzetting in hogere waardes.

Kenwegen naar een hoger bewustzijn

Uitgangspunt

Mensen ervaren meer levensvreugde wanneer zij creatief hun doelen bereiken dan wanneer zij alleen maar reageren op gebeurtenissen en omstandigheden. Het positief ‘creëren’ staat voor scheppen en groeien en wordt mogelijk door het loslaten van blokkerende patronen die creativiteit in de weg staan.

Opzet

Het creatieve proces is gebaseerd op spanning tussen schijnbaar tegengestelde krachten.
U leert hoe u deze spanning op een positieve manier kunt samenbrengen en gebruiken als bron van inspiratie.
U krijgt inzicht in het proces van creativiteit, het zich bevrijden van reactief gedrag en het zich heroriënteren op creatief gedrag, dat een positief effect heeft op stress. U leert creatieve intelligentie te gebruiken.

Mutual forgiveness of each vice such are gates of paradise
William Blake

Tijd, beweging en stress

Uitgangspunt

In de stoffelijke wereld is tijd een vorm van energie, deze is gekoppeld aan beweging en tijd en wordt subjectief ervaren.
In de geestelijke wereld gelden beginselen als tijdloosheid en leegte.

Opzet

In deze module wordt de subjectieve ervaring van tijd gebruikt om ontspanning binnen en buiten de werksituatie te verkrijgen. U leert transformatie te bereiken door te werken met verschillende tijdsdimensies, ook wordt het ‘levensrad’ uit het Boeddhisme besproken. Het omgaan met stress komt in vrijwel alle workshops aan de orde.

Ontwikkelingspsychologie

Uitgangspunt

Om de menselijke psyche te kunnen begrijpen en om goed te kunnen coachen, heeft men kennis van de natuurlijke ontwikkeling van de mens nodig.

Opzet

U leert de zevenjarige cyclus van de mens te begrijpen en te betrekken op uzelf en uw medewerkers.
De betekenis van deze fasen t.o.v. de menselijke evolutie en de ontwikkelingen van subtiele lichamen en de menselijke levensloop worden bezien vanuit drie gezichtspunten:

- het biologische – het psychische – het geestelijke

Transformeren van verdedigingsmechanismen en schaduwzijde

Uitgangspunt

Verdedigingssystemen komen automatisch naar boven en zijn gedragsbepalend, deze afweermechanismen zijn gebaseerd op aspecten van onszelf die wij ontkennen of onderdrukt hebben, dit aspect noemt men ook wel de schaduwzijde of de dubbelganger.

Opzet

U krijgt inzicht in verscheidene verdedigingsmechanismen, hoe deze te herkennen en te transformeren.
U leert de bronnen van deze mechanismen op te sporen en te transformeren. Deze leergang brengt u dichter tot het authentieke zelf. U gaat begrijpen hoe de dubbelgangers met elkaar communiceren en negatieve vibraties resoneren; ook wordt het helder voor u hoe u positieve vibraties kunt resoneren.

Effectief communiceren

Uitgangspunt

Communiceren doen wij allemaal. Maar krijgen wij altijd het gewenste resultaat? Effectief communiceren is essentieel in het leven.

Opzet

U leert de grondbeginselen van verbale en non-verbale communicatie (lichaamstaal) kennen. U krijgt inzicht in fysieke, emotionele, mentale en spirituele communicatieve kanalen. Communicatie komt in meer workshops aan bod.

Vrijmaken van beperkende overtuigingen

Uitgangspunt

Ieder mens heeft unieke diepe overtuigingen, innerlijke normen en waarden. Deze zijn gebaseerd op conclusies over opgedane ervaringen en worden vastgezet in geloofssystemen, zoals ‘de mens is in principe niet te vertrouwen’ of ‘ik moet bewijzen dat ik het kan’. Lang niet altijd blijken geloofssystemen productief voor u te werken, dan heeft het zin om u en uw medemens van deze contraproductieve geloofssystemen te bevrijden en te transformeren.

Opzet

Tijdens de training wordt u zich bewust van uw overtuigingen, normen en waarden en van die van anderen. U leert de oorsprong en het nut van deze overtuigingen kennen, waardoor u het beperkende gedeelte ervan los kunt laten. Ook worden u manieren aangereikt om gewenste eigenschappen in uzelf en in anderen te versterken door middel van transformatiemethoden en gesprekken.

 

‘Het ware beroep van de mens is de weg om zichzelf te vinden’
Herman Hesse