Follow-up therapie

Diagnostische Handanalyse | Oriëntatiecursus | Basisopleiding Handanalyse | Gevorderde opleiding |
Transpersoonlijke Psychologie en Therapie | Wat verwerf je | Follow-up therapie | Topografie | Genootschap | Inschrijven |


Handpalm- en dyslexietherapie

Een wonder van genezing! Edo Sprong (overleden op 16 oktober 2013) heeft een unieke methode ontwikkeld om direct vanuit de hand transpersoonlijke therapie toe te passen. Deze methode heeft hij Handpalmtherapie genoemd en wordt verder onderwezen in de Academie Antropodynamica. Wij werken met ’levende’ kennis, waardoor er steeds nieuwe methoden ontwikkeld worden.

Dyslexietherapie beoefende Edo Sprong al vele jaren en hij heeft deze methode ook in de Academie Antropodynamica gebracht. De Intensive Dyslexietherapie wordt o.m. gedoceerd door Gerard Roling. Intussen voeren afgestudeerde studenten met licentie praktijk hierin en er zijn zeer goede resultaten mee bereikt. Namen van therapeuten Dyslexietherapie vindt u onder de link ‘Docenten en licenties’.

Transpersoonlijke therapie wordt ook wel beschreven als ‘methoden van spirituele realisatie, die psychologie insluiten’.
In Transpersoonlijke therapie speelt zich een proces af, waarbij een individu als het ware uitstijgt boven het persoonlijke, dus boven het stimulus response niveau.
In therapie wordt de ontwikkeling van innerlijke geneeskracht en daardoor transformatie van negatieve eigenschappen beoogd, een herstructurering van de persoonlijkheid en daarbij het bereiken van steeds diepere lagen in meer omvattende niveaus van het ZELF.
Het doel van Transpersoonlijke therapie is het hoogste potentieel in de mens naar boven te brengen.
Deze doelstelling wordt gedeeld met DIAGNOSTISCHE HANDANALYSE® en maakt het daarom bijzonder geschikt als ‘follow-up therapie’.

Twee dimensies zijn essentieel voor volledige groei, de z.g. verticale, kosmische richting en de horizontale, ecologische richting.

De verticale innerlijke ontwikkelingsweg of transpersoonlijke richting is verbonden met de authentieke kracht in de mens.
De horizontale richting houdt verband met de ontwikkeling en Integratie van de persoonlijkheidsstructuur in relatie tot de buiten- wereld; natuurlijk draagt deze richting ook bij tot de spirituele groei.

Therapieën zoals Gestalt, Hypnotherapie, Neuro-Linguistic Programming (communicatie en gedragsverandering) en Agnitherapie (kleurengeneeskunde) zijn geïntegreerd in dit systeem.
‘Antropodynamica’ (de mens in beweging) is een open model en wordt derhalve steeds verrijkt met nieuwe inzichten.
De Academie heeft gedurende de laatste jaren zeer krachtige, unieke therapieën ontwikkeld, waaronder Handpalm®- en Dyslexietherapie.

 

‘Handen zijn naar buiten gekeerde hersenen’

Immanuel Kant