Docenten en Licenties

Licenties
Vanuit de Academie hebben de onderstaande afgestudeerde studenten een licentie verkregen in Diagnostische Handanalyse, Handpalmtherapie, Transpersoonlijke Therapie en Dyslexiehealing.
Zij hebben voldoende praktijkervaring en zijn gecoached door Edo Sprong en sinds 2014 door Gerard Roling en Amritananda.

Docenten Academie Antropodynamica:

Edo Sprong is overleden op 16 oktober 2013 te Almere. Hij was oprichter van de Academie Antropodynamica (1987) en de opleiding Diagnostische Handanalyse. Hij ontwikkelde Handpalm therapie en Transpersoonlijke Therapie: krachtige methoden voor genezing van de mens.  Zijn gedachtegoed en opleidingen worden verder uitgedragen in de Academie Antropodynamica door Amritananda, Gerard Roling en een team afgestudeerde studenten.

In de loop der jaren werden de opleidingen Diagnostische Handanalyse, Handpalm therapie en Transpersoonlijke therapie in samenwerking met zijn vrouw Amritananda verdiept en uitgebreid met nieuwe inzichten en methoden. De opleiding is ten aanzien hiervan uniek te noemen.

 

 

Amritananda, oprichtster van de in 2015 opgeheven Stichting Amrita, hoofddocente Amrita Workshops, PESO opleiding, inwijdingen en diksha, transpersoonlijk kanaal, energiereading, counseling en spiritueel coach, Stafhealing, healing met Ma-energie en GoH.
Amritananda is vanaf 1985, na een diep innerlijk proces en het ontwaken van kundalini, in een spiritueel bewustzijn gekomen. Zij heeft naast contact met innerlijke wijsheid verscheidene cursussen en opleidingen gevolgd waaronder Diagnostische Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie en Psychologie bij de Academie Antropodynamica, Psychic Reading Opleiding door Carolina Bont, Voetreflexologie en Metamorfosemassage door Henk Goossens aan de Volksacademie voor Natuurgeneeskunde, Basiscursus Touch for Health door Puck van Harten, Polariteitmassage aan de Ligtberg in Haaren, verscheidene cursussen bij Malva Meditatie, Mandalatekenen bij Hannie de Jong.
Zij is Reikimaster vanuit het vrije Masterschap, Master van Reiki Ryoho Shinpiden, heeft de vierdegraads inwijding Egyptian Healing ontvangen van Walter Walgraeve en geeft Amrita inwijdingen® en White Lotus Divinity Initiations, eigen inwijding systemen. Zij heeft tevens een krachtige healingenergie ontwikkeld, de Ma-energie (c). Men kan een eenmalige afstemming op Ma-energie aanvragen. Ma-energie bevat je blauwdruk op velerlei bestaansniveaus en reset je in het Goddelijke Plan en in de ontwikkeling en het bewustzijn waarin je in het Nu dient te zijn. Zacht, healend, bewust makend, alsmede krachtig werkzaam. Kan aan elk healing- of inwijdingsysteem toegevoegd worden. Aanvullend aan de Ma-energie heeft zij een aanrakingstechniek ontwikkeld die de Wijsheid van het Lichaamsbewustzijn activeert. Na een aantal maanden hiermee bij haar partner gewerkt te hebben, ontving zij in mei 2012 een droom waarin deze techniek haar aangereikt werd en zij ermee geinitieerd (aangeraakt) werd met de woorden dat dit de ‘Gift of Healing’ is, afgekort GoH. Na de vraag wat het verschil met Reiki is, werden in deze droom specifieke eigenschappen gegeven. Er werd aangereikt dat dit verder door haar uitgewerkt zou worden en er is een speciale healingtechniek ontstaan die werkzaam is via de Buddhi en het causaal lichaam. In een sessie kan deze techniek aangereikt worden en men wordt ermee aangereikt. Daarna kan men iedereen hiermee aanraken en de Wijsheid van het Lichaamsbewustzijn activeren. Geschikte kandidaten kunnen ook een initiatie ontvangen in GoH. Amritananda is directeur van de Academie Antropodynamica. Zij is tevens docente in Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie. Via haar zijn tot het overlijden van Edo Sprong gedurende meer dan twintig jaar vele teksten en modellen in het lesmateriaal verweven. Nog steeds wordt via haar vernieuwend lesmateriaal toegevoegd.

Tijdens de Kumbha Mela in Alahabad in India in januari 2007 heeft Amritananda, mystica, een diksha tot sannyassin en de titel Sadhvi ontvangen en tegelijkertijd, als eerste vrouwelijke westerling en Europeaan, de diksha tot Sri Mahant. Het was voor het eerst in de hele Indiase geschiedenis dat iemand tegelijkertijd de diksha tot Sadhvi en Sri Mahant ontving. Haar volledige naam is Sri Mahant Sadhvi Amritananda Giri; haar roepnaam is Amrita. Sinds het ontwaken van haar kundalini op 35 jarige leeftijd is zij echter al onder de naam Amrita werkzaam als telepathisch en transpersoonlijk kanaal in al haar activiteiten. In haar Centrum De Oorsprong is alles gericht op Universele eenheid zonder binding aan een specifieke religieuze stroming, door haar Uni Source genoemd; Uni Source is een centraal gegeven in de workshops, meditatieavonden en het Amritakoor.

Gerard Röling, hoofddocent Academie Antropodynamica, docent Oriëntatiecursus, Handdiagnost, Handpalmtherapeut, Transpersoonlijk Therapeut met specialisatie Dyslexiehealing, counseling, (Staf)healing, geïnitieerd in Ma-energie. Gerard is door Edo Sprong opgeleid tot hoofddocent. Gerard Röling is geboren in 1944. Hij heeft bijna 40 jaar gewerkt in het onderwijs, eerst 8 jaar in het basisonderwijs en daarna op de Mavo en VMBO/tl als leraar economie en wiskunde. Gerard zegt:
“Het was interessant om te zien hoe de economie reageerde op de gebeurtenissen in de wereld en wat de achtergronden erbij waren, dat gaf ik door aan mijn leerlingen.”
Op latere leeftijd groeide het besef dat er meer was dan alleen cijfertjes en geld en het ‘toeval’ bracht mij bij de Academie Antropodynamica, de school voor Diagnostische Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie, om via de handanalyse te leren wie ikzelf ben. Het was niet altijd gemakkelijk om naar mijzelf te kijken en dat te accepteren maar daardoor leerde ik ook eerbied te hebben voor anderen. Ook heb ik de Amrita en Reiki inwijdingen mogen ontvangen en de opleiding PESO afgerond.
Door mensen bewust te maken via de Diagnostische Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie mag ik hen helpen bij hun persoonlijke groei. Een specialisatie van mij is de dyslexiegenezing, het concept hiervan is door de Academie ontwikkeld en ik heb mogen meewerken om het in de praktijk toe te passen.
“Sinds enige jaren draag ik op de Academie Antropodynamica als hoofddocent mijn steentje bij.”