Docenten en Licenties

Licenties
Vanuit de Academie hebben de onderstaande afgestudeerde studenten een licentie verkregen in Diagnostische Handanalyse, Handpalmtherapie, Transpersoonlijke Therapie en Dyslexiehealing.
Zij hebben voldoende praktijkervaring en zijn gecoached door Edo Sprong en vanaf 2014 – 2018 door Gerard Roling en Amritananda.

Docenten Academie Antropodynamica:

Edo Sprong is overleden op 16 oktober 2013 te Almere. Hij was oprichter van de Academie Antropodynamica (1987) en de opleiding Diagnostische Handanalyse. Hij ontwikkelde Handpalm therapie en Transpersoonlijke Therapie: krachtige methoden voor genezing van de mens.  Zijn gedachtegoed en opleidingen worden verder uitgedragen in de Academie Antropodynamica door Amritananda, Gerard Roling en een team afgestudeerde studenten.

In de loop der jaren werden de opleidingen Diagnostische Handanalyse, Handpalm therapie en Transpersoonlijke therapie in samenwerking met zijn vrouw Amritananda verdiept en uitgebreid met nieuwe inzichten en methoden. De opleiding is ten aanzien hiervan uniek te noemen.

 

Amritananda, oprichtster van de in 2015 opgeheven Stichting Amrita, hoofddocente Amrita Workshops, PESO opleiding, inwijdingen en diksha, transpersoonlijk kanaal, energiereading, counseling en spiritueel coach, Stafhealing, healing met Ma-energie en GoH.
Amritananda is vanaf 1985, na een diep innerlijk proces en het ontwaken van kundalini, in een spiritueel bewustzijn gekomen. Zij heeft naast contact met innerlijke wijsheid verscheidene cursussen, opleidingen en inwijdingen gevolgd die ondersteunend waren in haar proces. Zij heeft haar eigen inwijding systemen ontwikkeld, de Amrita inwijdingen® en White Lotus Divinity Initiations. Tevens heeft zij een krachtige healingenergie ontwikkeld, de Ma-energie (c).

Aanvullend aan de Ma-energie heeft zij een aanrakingstechniek ontwikkeld die de Wijsheid van het Lichaamsbewustzijn activeert. In mei 2012 werd haar in een droom deze techniek haar aangereikt en is zij hierin geïnitieerd met de woorden dat dit de ‘Gift of Healing’ is, afgekort GoH.

Tijdens de Kumbha Mela in Alahabad in India in januari 2007 heeft Amritananda, mystica, de titel Sadhvi ontvangen en tegelijkertijd, als eerste vrouwelijke westerling en Europeaan, de diksha tot Sri Mahant. Haar volledige naam is Sri Mahant Sadhvi Amritananda Giri; haar roepnaam is Amrita. Sinds het ontwaken van haar kundalini op 35 jarige leeftijd is zij al onder de naam Amrita werkzaam als telepathisch en transpersoonlijk kanaal in al haar activiteiten. In Centrum De Oorsprong is alles gericht op Universele eenheid zonder binding aan een specifieke religieuze stroming, door haar Uni Source genoemd; Uni Source is een centraal gegeven in al haar activiteiten. Vanaf 2018 volgt zij de weg van de Leegte en is zij gestopt met lesgeven in opleidingen en workshops aan de Academie Antropodynamica. Haar eigen opleidingen, inwijdingen en workshops zijn te vinden op de website www.deoorsprong.org Amritananda is beschermvrouwe van de Academie Antropodynamica.

 

Gerard Röling, hoofddocent Academie Antropodynamica, docent Oriëntatiecursus, Handdiagnost, Handpalmtherapeut, Transpersoonlijk Therapeut met specialisatie Dyslexiehealing, counseling, (Staf)healing, geïnitieerd in Ma-energie. Gerard is door Edo Sprong opgeleid tot hoofddocent. Gerard Röling is geboren in 1944. Hij heeft bijna 40 jaar gewerkt in het onderwijs, eerst 8 jaar in het basisonderwijs en daarna op de Mavo en VMBO/tl als leraar economie en wiskunde. Gerard zegt:
“Het was interessant om te zien hoe de economie reageerde op de gebeurtenissen in de wereld en wat de achtergronden erbij waren, dat gaf ik door aan mijn leerlingen.”
Op latere leeftijd groeide het besef dat er meer was dan alleen cijfertjes en geld en het ‘toeval’ bracht mij bij de Academie Antropodynamica, de school voor Diagnostische Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie, om via de handanalyse te leren wie ikzelf ben. Het was niet altijd gemakkelijk om naar mijzelf te kijken en dat te accepteren maar daardoor leerde ik ook eerbied te hebben voor anderen. Ook heb ik de Amrita en Reiki inwijdingen mogen ontvangen en de opleiding PESO afgerond.
Door mensen bewust te maken via de Diagnostische Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie mag ik hen helpen bij hun persoonlijke groei. Een specialisatie van mij is de dyslexiegenezing, het concept hiervan is door de Academie ontwikkeld en ik heb mogen meewerken om het in de praktijk toe te passen.
“Sinds enige jaren draag ik op de Academie Antropodynamica als hoofddocent mijn steentje bij.”