Diagnostische Handanalyse

Diagnostische Handanalyse | Oriëntatiecursus | | Gevorderde opleiding |
Transpersoonlijke Psychologie en Therapie | Wat verwerf je | Follow-up therapie | Topografie | Inschrijven |


BIJDRAGEN VAN
WETENSCHAPPELIJKE HANDANALYSE
EN PSYCHO-MORFOLOGIE

Dit systeem geeft eveneens een sterke basis voor follow-up therapie.

Als het woord ‘handlijnkunde’ valt, komt er bij veel mensen een associatie op met zigeuners, toekomstvoorspelling en onzin, helaas al te waar. Er bestaat echter ook een methode van systematische, evolutionaire en wetenschappelijke handanalyse, die gebaseerd is op de oude Indiase Vedische Handanalyse, deze heb ik Diagnostische Handanalyse® genoemd.
De zeer snelle diagnosestelling van vooral psychologische problemen en de effectieve follow-up therapie met Transpersoonlijke Therapie en de door mij ontwikkelde
Handpalmtherapie® is een vernieuwing en doorbraak op het gebied van de ‘heling’ van de mens.

Ing. Edo Sprong m.g. (overleden 16 oktober 2013)

Wat is Diagnostische Handanalyse® ?

Diagnostische Handanalyse® voor psychologische mensbegeleiding en zelfinzicht is gebaseerd op het oud Indiase systeem Hasta Samudrika Shastra en is verrijkt met oude en nieuwe filosofieën en moderne inzichten op psychologisch, neurologisch en therapeutisch gebied, alsmede transpersoonlijke psychologie.

De opleiding bevat dus veel meer dan alleen handanalyse.
De focus bij het onderwijs van dit systeem is gericht op begripsvorming, waarbij het waarom van de duim, handtypes, lijnen, heuvels en vingers wordt toegelicht en in verband wordt gebracht met fysieke, emotionele, mentale en spirituele gedragspatronen en genezende transformatie tijdens de workshops.

Diagnostische Handanalyse geeft een diep inzicht in de psychologische processen en de evolutionaire groei van de mens en vormt een gedegen basis voor doelgerichte therapie.

Voorspellend of niet ?

De lijnen en de tekens in de hand kunnen informatie geven over vroegere gedragspatronen en voornemen voor de toekomst. Van hieruit kan men tendensen voor de toekomst bepalen. Echter het IK van de mens kan deze tendensen positief of negatief beïnvloeden. Alles draait om:

Mens ‘Ken U Zelve’

Adviezen op basis van Diagnostische Handanalyse ®

 • Inzicht in het karakter
 • Begrijp uw relatie beter
 • Begrijp uw kind beter; leerproblemen
 • Gezinsbegeleiding
 • Opsporen van blokkades en onderliggende oorzaken
 • Realisatie van fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid
 • Existentiële levensvragen
 • Beroepskeuzeadviezen
 • Communicatieverbetering
 • Tendensen en toekomstig potentieel
 • Personeelsselectie
 • Dyslexiegenezing / Stottertherapie
 • ADHD healing

Het probleem van de onzichtbare wereld is, dat we niet zien wat we uitstralen

en dus ook niet zien wat we aantrekken
Handanalyse maakt deze onzichtbare wereld zichtbaar

Wat is diagnostische gelaatkunde?

Het gezicht is het eerste dat je waarneemt, je eerste indruk kan goed of fout zijn. Het kunnen hanteren van een zuiver systematisch systeem zal je mensenkennis verrijken.
Toegepast in combinatie met diagnostische handanalyse kan men zeggen: ‘Diagnostische gelaatkunde geeft je de eerste inzichten en diagnostische handanalyse het totale patroon en details’. Dit systeem is gebaseerd op de leer van Hippocratus (5 e eeuw voor Christus). De vier humorale typen of temperamenten, in combinatie met de planetentypen uit de handanalyse.

Het systeem is gegrond, zuiver en praktisch.
Diagnostische gelaatkunde gebruikt evenals handanalyse archetypen van de menselijke psyche, te weten: denken, willen en voelen. Het systeem beschrijft exact de betekenis van alle gelaatskenmerken, zoals oren, neuzen, kinnen, enz. alleen van het oor krijg je al veel informatie. De uitleg van de betekenis is op een solide basis gegrond en evenals in handanalyse worden verschillende segmenten gemeten en vergeleken.

Beethoven bijv. heeft een groot breed hoofd, brandende ogen, een brede kin, opgeblazen neusvleugels enz. Dit is een Mars- en een cholerisch type.

Chopin bijv. heeft een lang gezicht, droevige toch zachte diepliggende ogen, smalle kin, een romeinse neus met de punt naar beneden gericht, het hoofd neigt naar voren enz. Dit is een Saturnustype en een melancholisch en sanguinisch type.

Hun temperamenten komen in hun muziek tot uitdrukking.

Workshop Diagnostische Gelaatkunde

Voor deze workshop geldt een open inschrijving. Aan de hand van vele voorbeelden wordt het lesmateriaal besproken. De workshop wordt in 1 of 2 bij elkaar horende weekeinden per jaar gegeven.
De data voor volgende workshops zijn nog niet bekend.

 • Kosten: € 130,– per weekeinde (incl. koffie en thee).

DE OPLEIDING IS BESTEMD VOOR:

a)      Personen die reeds bekwaam zijn in de psychologische begeleiding van de medemens en hun diagnose en follow-up op dit gebied willen verfijnen, zoals bijv. zij die onderwijs geven, maatschappelijk werkers (-sters), artsen, personeelsfunctionarissen, psychologen, juristen, (natuur)geneeskundigen en personen uit het bedrijfsleven. Handanalyse en Transpersoonlijke therapie kunnen geïntegreerd worden in vele disciplines.

 

b)      Personen die de studie zien als een middel om zichzelf te verruimen, verdiepen, healen en transformeren, alsmede hun capaciteit tot communicatie willen verbeteren. De studie van Diagnostische Handanalyse en/of Transpersoonlijke therapie leidt tot een mildere houding tegenover de medemens, een beter begrip achter de drijfveren van het denken, willen en voelen van anderen en van zichzelf. Immers, deze disciplines bestuderen de structuur van het verschijnsel ‘mens’.