Amrita Workshops

Personalia | Amrita WorkshopsLichtberichten | Inwijdingen | Klankhealingen

 

Workshops AMRITA en PESO Modules

‘De weg naar binnen’

Naast de 28 PESO (Psychisch Energetische en Spirituele Ontwikkeling) Modules, Reiki inwijdingen, de Usui Reiki Ryoho Shinpiden cursus (master/teacher), Amrita inwijdingen® en de White Lotus Divinity inwijdingen (WLD) worden er jaarlijks nog een paar een- of meerdaagse (weekend)workshops aangeboden. Elk jaar kan het aanbod aan workshops wisselen, data en aanbod staan vermeld in het jaarlijkse activiteitenboekje en is per
e-mail op te vragen.

Indien een workshop uit meerdere dagen bestaat schrijft men voor het geheel in.

Tenzij anders aangegeven zullen de workshops gegeven in  de Operetteweg 88 te Almere 65,- per dag bedragen, incl. koffie/thee. In de nieuwe locatie (vanaf ca april/mei 2016) in Havenhoofd 130 te Almere-Haven zullen de workshops 50,- per dag bedragen incl. koffie/thee (tenzij anders aangegeven). De groepsgrootte in Almere-Haven is maximaal 10 personen.

Bepaalde technieken zoals meditatie, visualisatie, creativiteit en mantra zang komen in meerdere workshops voor, terwijl spirituele ontwikkeling en innerlijke verdieping verkregen wordt in allen.
Het is mogelijk dat voor sommige onderdelen een certificaat behaald en uitgereikt wordt, wat niet het belangrijkste oogmerk van de workshops is: de weg naar binnen en innerlijke bevrijding daarentegen wel.

Waarom wilt gij daarbuiten zwerven?
Keer in tot u zelf, want in het innerlijk woont de waarheid.

AUGUSTINUS

PESO

De PESO wordt vanaf 2016 gegeven in 28 op zichzelf staande Modules. Men schrijft telkens in voor een Module en elke Module vormt een afgerond geheel. De PESO is gericht op intuïtieve ontwikkeling, spirituele bewustwording, werken met creatieve vermogens, energie reading, healing en meditatie. Het in contact komen en werken met intuïtieve en spirituele vermogens vanuit het Hoger Zelf en de Goddelijke Straal, ofwel de Straal van het Hoger Zelf wordt gericht gebruikt in de energie reading en healing (aura en chakra’s).

De opleiding bestaat uit 28 Modules. Ieder jaar worden er een aantal Modules gegeven. Module 1 t/m 20 kan een certificaat uitreiken voor ‘Spiritueel Counselor I’ en Module 1 t/m 28 voor ‘Spiritueel Counselor II’. per jaar en er wordt een certificaat uitgereikt voor Spiritueel Counselor.

In de PESO Modules worden o.a. behandeld:

 • betekenis van de aura, de 7 hoofdchakra’s en het 8e t/m 13e chakra
 • nevenchakra’s zoals voet- en handchakra’s, kniechakra’s, elleboogchakra, schouderchalra’s, schouderblad- ofwel Vleugelchakra
 • energie reading en healing: waarnemen en healen van de aura, chakra’s en specifieke energielagen
 • gronding en bescherming
 • visualisatie- en meditatiebeoefening en technieken
 • werken met creativiteit en de betekenis van kleuren
 • intuïtieve ontwikkeling
 • verdieping van inzichten in: emoties/spiegels/projectie/confrontatie/omgaan met verantwoordelijkheid/karma/reïncarnatie etc.
 • werken met spirituele begeleiders
 • mantra- en bhajanzang, genezen met geluid

De onderwerpen kunnen nog verder uitgebreid worden, hetgeen afhankelijk is van de groepsenergie en de ruimte in de aanwezige lesstof. Naar eigen keuze kan men mede PESO studenten een huiswerkgroepje vormen om verder te oefenen en meer praktische ervaring op te doen. Jaarlijks worden er meerdere Modules aangeboden, die ieder op zichzelf staan.

Toelatingscriteria PESO

De inhoud en de sfeer van de PESO worden bepaald vanuit de spirituele basis van de docente. De inhoud van de lesstof (die zoveel mogelijk afkomstig is vanuit eigen spirituele en intuïtieve inspiratie) gaat direct zeer diep in op de onderwerpen binnen de Modules. Om stagnatie in opnemingsvermogen en het werken met het aangeboden materiaal in een groep zoveel mogelijk te vermijden wordt een zeker aanvangsniveau gevraagd met basiskennis en vaardigheden (kan ook via zelfstudie) t.a.v.:
-de aura en de chakra’s
-visualiseren
-acceptatie van spirituele begeleiding en de wens contact met het Hoger Zelf / Atman te maken
-verlangen naar bewustwording, persoonlijke groei en transformatie

Algemene inhoud PESO Modules 1 – 28

 1. Auralagen; gronding; werken met Ma-energie
 2. Gronding; drie Hara; Nevenchakra navel m.b.t. bestaansrecht
 3. Voetchakra’s; Elleboogchakra’s; werken met een onderscheidingssymbool
 4. Chakra’s algemeen; Kniechakra’s
 5. Muladharachakra (Basis-, Stuit- of Wortelchakra)
 6. Lemniscaat; Ahriman, Lucifer, Christus; uitgebreide behandeling gronding
 7. Svadhisthanachakra; Nevenzielen / Tweelingzielen / Dubbelzielen
 8. Betekenis van en healen met kleur, de kleurenstralen; mudra’s bij de Hoofdchakra’s; Atmanjalimudra
 9. Het Etherlichaam;  AUM – opbouw en betekenissen
 10. Manipurachakr4a; Middenrifchakra; qosqo
 11. Ontwikkelingsfasen van de persoonlijkheid; wijsheid van het lichaamsbewustzijn; Nulpuntenergie
 12. Anahatachakra; Thymuschakra
 13. Beweging in chakra’s; omgaan met woede
 14. Vishuddhichakra; klankhealing; mantra’s
 15. Bindu; Lalanachakra; drie granthi’s; het gezonde ego; klankhealing
 16. Model: samenleving vader/moeder relatie – reis van de ei- en de zaadcel
 17. Ajnachakra; Merkabah
 18. Ajnachakra oefeningen; Mudra’s
 19. Sahasrara met Rahu en Ketu
 20. Nevenchakra’s in het hoofd; opbouw van de hersenen
 21. Schouderchakra’s; Schouderblad of Vleugelchakra; Dans van Shiva in het leven
 22. Antahkarana en Ahamkara; Loka (Monadische) en Tala (ondergrondse) chakra’s; 8e Zielenster chakra en Atalachakra (Aardester chakra); verstoringen in Hoofdchakra’s
 23. 9e Hoger Zelf of Sterrenpoort chakra en Vitalachakra (Dolfijnenmatrix); polariteit t.o.v. tegenstelling; Antahkarana en Sutratma; Pad van het Midden
 24. Bewustzijnsgebieden; Heilige Geometrie; objectieve en subjectieve vormen; 10e Hemelse Aarde chakra (Menselijke Monade) en Sutalachakra (Midden Aarde chakra)
 25. Overzicht Loka’s en Tala’s; Taluchakra; Tattva’s
 26. Kosmogonie; 11e Kosmische Mens chakra en Talatalachakra (Walvissenmatrix); specifieke mudra’s tegen stress en hartproblemen
 27. Anandakandachakra, Geheime Kamer of Spirituele Hartchakra; mudra en meditatie voor stilte en vrede; 12e Heilige Graal chakra en Rasatalachakra (Hart van Moeder Aarde, Gaia, Kernkristal); 8e t/m 12e Straal
 28. De Planetaire Hiërarchie; 13e Goddelijke Moeder chakra en Mahatalachakra (Shakti – Levenskracht)


De Workshops

Hieronder staat een kleine selectie uit alle workshops die mogelijk zijn, zoals Kundalini, Pendelen, Dromen, Engelen, EFT en EN, DNA Activatie, Mantrazang, Meditatie etc. Elk jaar is er een nieuw aanbod waarop men kan inschrijven. Alle workshops zijn een leidraad voor ‘de weg naar binnen’ en zijn onderbouwend en aanvullend voor andere workshops binnen de Workshops Amrita, maar ook voor de opleiding Transpersoonlijke Therapie en Psychologie in de Academie Antropodynamica en andere workshops en opleidingen die zijn gericht op intuïtieve ontwikkeling en spirituele bewustwording. Afhankelijk van het rooster worden de workshops in weekeinden of in aparte dagen gegeven.

Meditatie en Mantrazang

Tijdens 1 dag beoefent men intensief een paar mantra’s.
Men kan tevens met een mala oefenen, die tijdens de workshop aan te schaffen is in giftshop Karuna of men kan een eigen mala meebrengen. De mantra slijpt een weg naar binnen waarbij het bewustzijn en de kracht van de mantra vrij kan komen. Mantrazang kan voor meditatie gebruikt worden; persoonlijke groei, bewustwording, contact met de ziel en de innerlijke bron wordt hierdoor versterkt.

Mantrazang is een weg voor bewustwording en zelfontwikkeling die in de huidige tijd zeer krachtig werkzaam is. Mantra’s zijn gewijde teksten die in het Sanskriet (oudste taal uit India) geschreven zijn, het woord ‘man’ betekent in het Sanskriet ‘denken’ en het woord ‘tra’ komt van ‘tray’ en kan betekenen ‘bescherming tegen’ of ‘bevrijding’. Mantra betekent dus ‘het denken dat bevrijdt en beschermt’. Een mantra is een combinatie van heilige lettergrepen die samen een kern van geestelijke energie vormen, deze energie fungeert als een magneet voor het aantrekken en bundelen van spirituele vibraties.

Het zingen of reciteren van mantra’s activeert en versnelt de geestelijke scheppende kracht en bevordert harmonie in alle aspecten en bestanddelen van het menselijk wezen. Bij een juiste beoefening verandert de mantrazanger langzaamaan in een levend centrum van geestelijke vibraties dat is afgestemd op een vibratiecentrum dat oneindig veel sterker is. Deze energie kan worden gebruikt voor het welzijn van niet alleen diegene die zich daarop heeft afgestemd, maar ook voor het welzijn van anderen. Mantra’s werden in oude tijden geopenbaard aan mystici en zieners in hun diepste meditaties.

Het gebruik van Mantra’s zal meer inzichten geven, waardoor het zingen hiervan nog intenser beleefd zal worden. Heeft u interesse in deze workshop of wilt u Amritananda uitnodigen deze workshop bij u te organiseren, neem dan graag contact met ons op.

Kundalini energie

Kundalini (de spirituele oerkrachten) wordt besproken en men leert hiermee op een zachte en verantwoorde wijze te werken via gerichte visualisatie. Onderdelen zijn onder meer: aardekundalini, zelfgenezende fontein, cool-down procedure, healing van kundalini en kundalini en seksuele energie. Om aan deze workshops deel te kunnen nemen dient men bekend te zijn met visualisatie en gronding. Men schrijft in voor 1 weekend; bij voldoende belangstelling kan er een weekend aan toegevoegd worden.

Dromen

Er worden verbanden gelegd naar: wat is dromen, waarom dromen we, hoe kunnen dromen het dagelijkse leven ondersteunen of beïnvloeden, hoe kan men het onthouden van dromen stimuleren en oefeningen om de inhoud van een droom duidelijk te krijgen. Dromen kunnen een grote bijdrage leveren aan de levenskwaliteit en het gebruiken van de intuïtie.
Bij beperkte groepsgrootte is het voor Amrita mogelijk om een persoonlijk droomsymbool en de werkzaamheid van de ziel in de nacht te geven. Er wordt een certificaat ‘Droom Counsellor’ uitgereikt. Men schrijft in voor vier dagen of 10 avonden.

Pendelen

Met behulp van een pendel kan men vanuit een juiste vraagstelling niet alleen velerlei informatie verkrijgen vanuit verscheidene bewustzijnsgebieden, maar men kan met een pendel tevens een healing geven op geblokkeerde energie, chakra’s en de aura. Men leert de pendel te ‘ijken’ en er praktisch mee te werken. Er wordt veel informatie meegegeven waarna men in staat is er thuis verder mee te oefenen om zich erin te bekwamen. Men schrijft in voor 1 weekend of 2 dagen.

DNA activatie I en II

In twee dagen worden de 10 virtuele DNA strengen, 5 paren, energetisch geactiveerd. De mens gebruikt in de huidige tijd één DNA paar, maar in oorsprong beschikte de mens over minimaal 5 DNA paren meer. Het gaat om het bewustzijn van deze virtuele strengen, die eigenschappen geven om grotere men­selijke prestaties te leveren en gelukkiger te leven.  Het zijn kosmische verbindingsschakels, ofwel de universele levenskracht die aanwezig is in iedere cel. Ze verbinden de Spirit met de menselijke genetische code. DNA Activatie II is een vervolg op de DNA Activatie I en geeft een verdieping en integratie. Kosten per groepsactivatie: € 65,- incl. koffie/thee. Ook privé sessies van 2 – 2,5 uur zijn mogelijk tegen een ander tarief.

Engelen

Er wordt gewerkt met het ‘engelenbewustzijn’, er zijn engelen die zeer dicht bij de mens staan waardoor zij een niet aflatende stroom genezende energie en inspiratie door kunnen geven. Tijdens dit weekeinde wordt er onder meer contact gemaakt met specifieke engelen, mogelijkheden om het contact te vergroten en de Engelenhiërarchie. Men schrijft in voor 1 weekend of 2 dagen.