Topografie

Diagnostische Handanalyse | Oriëntatiecursus | Basisopleiding Handanalyse | Gevorderde opleiding |
Transpersoonlijke Psychologie en Therapie | Wat verwerf je | Follow-up therapie | Topografie | Genootschap | Inschrijven | Beroepsvereniging VIV


A
B

De mens is een bio-energetisch systeem en slaat imprints van de gedachten op in de hersencellen.

Sommige van deze engrammen zijn het gevolg van trauma’s, de energie van deze imprints veroorzaakt denken en handelen en daaruit volgende identificaties, remmingen, blokkades, ontkenningen, projectiemechanismen en bewuste of onbewuste schadelijke overtuigingen.
De heuvels van de hand worden gevormd door gedachte-energie en tevens door biodynamische energiecentra (chakra’s).
De lijnen reflecteren de verbinding en samenwerking tussen de hersengedeelten.
Dit maakt de hand tot een fijn diagnostisch instrument, maar tevens een therapeutisch instrument van betekenis om de weg naar genezing te vinden door middel van fysieke, kleuren, geluidstrillingen, mentale en spirituele stimulatie in Handpalmtherapie®.

De lijnen veranderen!

Voorbeeld van verandering in de hand

Bijgaande handafdrukken demonstreren de veranderingen in de handpalm.
Deze jongeman had een beroep waarbij hij voortdurend onder stress stond.
Dit is te zien in de wirwar van de lijnen in de hand (afbeelding A).

Na advies en Handpalmtherapie® veranderde hij zijn mentale instelling.
Na anderhalf jaar werd een nieuwe handafdruk van dezelfde hand genomen.
De wirwar van lijnen is verdwenen, dankzij zijn nieuwe manier van leven en minder stress (afbeelding B) .

 

Een illustratie uit de 19e eeuw met symbolische betekenissen van de heuvels in de hand.