Lezingen en Consulten

Lezingen Handanalyse

Op diverse plaatsen in Nederland en België worden er door oud-studenten van de Academie Antropodynamica lezingen en workshops over handanalyse en daarmee samenhangende onderwerpen, bijvoorbeeld:

 • Wat is Diagnostische Handanalyse®?
 • Karma en vrije wil, evolutionaire handanalyse en natuurwezens
 • Hoe sturen we ons leven en waarheen? (een integratie van evolutionaire handanalyse en psycho-cybernetica)
 • Beter onderling begrip, harmonie en communicatie in relaties door handanalyse
 • Creëren of reageren
 • Het ‘Onze Vader’ en de weerspiegeling hiervan in de menselijke hand
 • Handanalyse en management
 • Handen zijn de buitenkant van de hersenen
 • Handanalyse en Psychologische Alchemie
 • Lucifer en Ahriman (de twee zijden van het kwaad) en de reflectie in de hand
 • Levensfasen van de mens gekoppeld aan de hand
 • Oriëntatiecursussen

Wilt U medewerkers uitnodigen om een lezing te verzorgen neem dan contact met ons op.

Edo Sprong (overleden 16 oktober 2013) is auteur van het boek ‘Handanalyse en Zelfherkenning’ – ISBN 9043905372. Dit boek is te bestellen via het bestelformulier bij ‘Publicaties’

Consulten Diagnostische Handanalyse

De mogelijkheid bestaat om privéconsulten in Diagnostische Handanalyse, Transpersoonlijke Therapie, Handpalmtherapie of Dyslexiehealing te verkrijgen bij één van de medewerkers van de Academie. Deze consulten kunnen u behulpzaam zijn bij:

 • Inzicht in het karakter
 • Begrijp uw kind beter en wat is de oorzaak van bijv. leerproblemen, o.a. dyslexie
 • Relatiebegeleiding
 • Tendensen en toekomstig potentieel
 • Opsporen van blokkades en onderliggende oorzaken
 • Realisatie van fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid
 • Existentiële levensvragen
 • Helder communiceren
 • Beroepskeuze adviezen
 • Personeelsselectie

Na het stellen van de diagnose is het mogelijk vervolgconsulten af te spreken voor een therapeutische follow-up, hiervoor maken wij gebruik van Transpersoonlijke therapie.