Edo Sprong

Edo Sprong is overleden op 16 oktober 2013. Hij is in het licht overgegaan. Zijn levenswerk is voortgezet door zijn vrouw Amritananda (Lenny Saarloos). Zij is directeur en hoofddocente in de Academie Antropodynamica en heeft t/m 2017 de laatste groep begeleid naar het certificaat in Gevorderden Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie, samen met hoofddocent Gerard Roling. Amritananda heeft een extra dimensie toegevoegd aan evolutionaire handanalyse. Als transpersoonlijk kanaal heeft zij vanaf 1990 veel  informatie en inspiratie toegevoegd aan Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie.

Vanaf 2018 is Amritananda gestopt als lerares Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie. Zij gaat verder op haar weg naar verinnerlijking en Zelfrealisatie, op gang gezet door het ontwaken van kundalini in 1987. haar verdere leven zal zij wijden aan schrijven en begeleiding van een aantal studenten.

De opleiding Diagnostische Handanalyse en Transpersoonlijke Therapie wordt voortgezet door Gerard Roling en Michel Kok. Er zijn tevens een aantal afgestudeerde studenten en leraren die de opleiding en workshops van de Academie Antropodynamica, met toestemming van Amritananda, voortzetten.

De opleidingen en workshops van Amritananda zijn losgekoppeld van de Academie Antropodynamica en staan vermeld op de website van Spiritueel Centrum De Oorsprong.

Deze website staat vanaf 2019 geheel onder auspiciën van Michel Kok.

 

Ing. Edo Sprong m.g. (morphology graduate) was van huis uit organisatie-adviseur en was directeur van de Academie Antropodynamica. Hij heeft gewerkt en gewoond in o.m. Nederland, Duitsland, Italië, Afrika, Canada en de Verenigde Staten, maar kwam tot de ontdekking dat zijn roeping lag op het gebied van de bewustwording van de mens. Dit leidde tot een studie van het menselijk bewustzijn, genezingsmethoden, oude en nieuwe filosofieën en het proces van creativiteit.

Na een intensieve training van vier jaar op het gebied van morfologie (leer van vorm en tekenen van het lichaam), studeerde hij in 1979 af aan het National Institute for Selfunderstanding in Canada. Hij specialiseerde zich in HASTA SAMUDRIKA SHASTRA (Wetenschappelijke Vedische Handanalyse) die haar wortels vindt in het Vedische tijdperk in India. Ook heeft hij zich jarenlang gewijd aan onderzoek in deze tak van de wetenschap en deze verheven tot een hoog niveau.

Edo Sprong bekwaamde zich in Gestalt-therapie (het integreren van bewustzijn en lichaam), gevorderde Gestalt, bio-energetisch lichaamswerk en rebirthing bij het instituut voor Gestalt, zowel in Montreal als in Houston. Hij was een ‘FELLOW’ van het Instituut voor Gestalt in Houston (USA 1981) en heeft een systeem voor Transpersoonlijke psychologie en therapie (brug tussen persoonlijkheid en het bovenbewuste) ontwikkeld, die hij ANTROPODYNAMICA heeft genoemd, evenals een methode van Lichtenergie-Healing (AGNI-therapie), alsmede Handpalm- en Dyslexietherapie. Hij was erkend hypnotherapeut en gediplomeerd Master-therapeut in Neuro-Linguistic-Programming (communicatie en gedragsverandering, USA 1981) en had zich verdiept in het bewustzijnsaspect van Ayurveda, een eeuwenoud systeem voor gezondheidszorg.

Ook bekwaamde hij zich in een wetenschappelijke interviewtechniek t.b.v. personeelsselectie en training technieken, dieptepsychologie, transpersoonlijke therapie en psychologie, hypnotherapie en oosterse en westerse filosofieën in Noord Amerika. Edo gaf nationaal en internationaal cursussen en lezingen in Transpersoonlijke Psychologie en therapie, Handanalyse, Gelaatkunde, Creativiteit, Creatief management en Relaties. Hij was tevens bedrijfsadviseur in personeelsaangelegenheden, gaf managementtrainingen en was mental coach. Hij was tot zijn overlijden in oktober 2013 erkend lid van de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Agogen en Psychotherapeuten).

Edo Sprong is de auteur van het boek HANDANALYSE EN ZELFHERKENNING ‘ALLES IN DE HAND’, Uitgeverij Tirion, Baarn