Basisopleiding

Basisopleiding Diagnostische Handanalyse®

De Academie wil geen directe eisen stellen aan de vooropleiding voor de basiscursus, de juiste instelling en levenservaring is vaak belangrijker dan schoolse kennis. De Academie gaat uit van ieders verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid, een brede algemene belangstelling en ontwikkeling is uiteraard wenselijk.

Deze opleiding geeft een gedegen basis in de handanalyse in 5 weekeinden en 2 praktijkdagen. De opleiding start elk jaar in september. Men krijgt een inleiding in de filosofie achter de handanalyse en een systematisch overzicht van de aspecten in de hand. Tevens leert men het lezen van handafdrukken. De Basisopleiding is een startniveau.

Na afloop van de basisopleiding ontvangt men het certificaat Basis Diagnostische Handanalyse®.
De totale kosten van de basisopleiding bedragen € 750,– (incl. koffie en thee; excl. studiematerialen).

  • Data Basisopleiding 2018: 8 en 9 september Basis I; 6 en 7 oktober Basis II; 20 oktober Praktijkdag 1; 3 en 4 november Basis III; 1 en 2 december Basis IV; 15 december Praktijkdag 2; 5 en 6 januari 2018 Examen Basisopleiding (Zelftoets en certificaatuitreiking)
  • Voor meer informatie kunt u de studiegids downloaden of  een studiegids aanvragen

Schakelklassen
Na de basisopleiding geeft één weekeinde in Diagnostische Handanalyse® en één weekeinde in Transpersoonlijke therapie aansluiting op de gevorderde opleidingen.

U kunt een studiegids ook per e-mail aanvragen:  deze zal per post worden toegestuurd.
Het basisboek “Handanalyse en Zelfherkenning” is hier te bestellen

Er is momenteel plaats voor maximaal 8 personen. Vol = Vol! 

Dus schrijf je op tijd in.

 

Ik zeg dat geen mens God kent
Die niet eerst zichzelf kent

Meister Eckhart